Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.09.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
   Dnes prichádzam, aby som vás všetkých nežne ponorila do svojej lásky, nežnosti a materinského súcitu. Moja prítomnosť nech je liekom na vaše rany. Želám si, aby sa vaše srdcia čoraz viac podobali môjmu srdcu. Srdcu, ktoré ľúbi čisto a bezpodmienečne. Prosím, deti moje, otvorte mi svoje srdcia, aby som v nich zapálila svetlo Božej lásky, ktoré prináša úľavu v utrpení. Srdce, z ktorého vychádza len hriech, seje bolesť za bolesťou. Ale srdce plné Božej lásky sa stáva liekom na rany svojich blížnych. Pripojte sa k mojej túžbe, aby môj Syn bol čím viac milovaný, pretože len srdce, ktoré miluje Ježiša, dokáže obstáť aj v najťažšom utrpení. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.