webhosting by: WebSupport.sk
Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.05.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
   Každého z vás osobitným spôsobom ponáram do lásky môjho materinského srdca, vyprosujúc vám milosť, aby vaše srdcia boli jemné a citlivé na každý dotyk Ducha Svätého. Modlite sa spolu so mnou, aby Duch Svätý, ktorý vás nezištne obdarúva, posilnil vašu vieru, aby ste bez strachu svedčili a vyznávali, že Ježiš je váš jediný Spasiteľ a Pán. Nehanbite sa za svoju vieru, ale prijmite lásku, silu a odvahu Ducha Svätého. Veď ste deti jediného, pravého a všemohúceho Boha. Ostaňte v láske Ježišovho a môjho srdca.