webhosting by: WebSupport.sk
h_spolu
d_spolu
Nedeľné sv. omše

Nočná poklona
pri kríži
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.06.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Som vašou starostlivou Matkou, ktorá vás ponára do svetla materinskej nežnosti najmä vtedy, keď máte pokušenia zísť z cesty lásky. Zostaňte verné tejto ceste a tým potešíte moje srdce. Pomocou modlitby lásky dovoľte Bohu, aby prežaroval vaše srdcia svojim svetlom a menil ich svojou prítomnosťou. Srdcia plné Božej prítomnosti žiaria Božím svetlom a ako deti svetla už nebudete viac brať do úst hriešne slová, ale z plnosti sŕdc dokážete hovoriť o Božej láske a dobrote. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.