Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púť na prvú nedeľu v apríli - 3.4.2022 - bude začínať o 12:00 z námestia pri zachovaní požadovaných opatrení.
Ďakujeme za pochopenie.


15.06.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Modlite sa vo svojich rodinách svätý ruženec spoločne, aby vás Duch Svätý zjednocoval a posväcoval. Každý nový život, každé dieťa, je Božím darom. Preto chráňte zvlášť život nenarodených detí. Plánovaný potrat je ťažkým hriechom v Božích očiach a inak to ani nebude, aj keď démoni vo svete kričia opak. Chráňte svoje deti, ich čistotu a nevinnosť a vychovávajte ich k láske k Trojjedinému Bohu a blížnym. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.