Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme, že z dôvodu COVID-19 opatrení sú všetky púte až do odvolania zrušené.
Ďakujeme za pochopenie.

We announce that due to COVID-19 measures, all pilgrimages are canceled until further notice. Thank you for understanding.
Wir geben bekannt, dass aufgrund von COVID-19-Maßnahmen alle Pilgerfahrten bis auf weiteres abgesagt werden. Danke für dein Verständnis.
Bejelentjük, hogy a COVID-19 intézkedései miatt minden zarándoklat további értesítésig törlődik. Köszönöm a megértésed.


15.09.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Modlite sa spoločne vo svojich rodinách, aby Boh bol uprostred vás a mohli ste tak spoznávať Jeho pravú tvár. Rodičia, ja, vaša najčistejšia Matka, vás spolu so svätým Jozefom prosím. Chráňte si svoje deti pred všetkým škodlivým, čo by mohlo zničiť nevinnosť, krásu a čistotu ich duší. Ako rodiny ste povolané ku svätosti. Modlite sa, veľa sa spoločne modlite. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.