Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme, že z dôvodu COVID-19 opatrení sú všetky púte až do odvolania zrušené.
Ďakujeme za pochopenie.

We announce that due to COVID-19 measures, all pilgrimages are canceled until further notice. Thank you for understanding.
Wir geben bekannt, dass aufgrund von COVID-19-Maßnahmen alle Pilgerfahrten bis auf weiteres abgesagt werden. Danke für dein Verständnis.
Bejelentjük, hogy a COVID-19 intézkedései miatt minden zarándoklat további értesítésig törlődik. Köszönöm a megértésed.


15.01.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Mojim materinským želaním je, aby ste pokornou modlitbou a v úprimnom pokání klopali na Srdce nášho milovaného Boha, môjho Syna, aby sa nad vami zmiloval a mohli ste opäť pristupovať ku sviatostiam, vzácnym pokladom viery. Nie hnevom a nenávisťou napĺňajte svoje srdcia, lež prosebnou modlitbou lásky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.