Nedeľné sv. omše

06.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sa sem prišli modliť. Od dnešného dňa sa snažte byť silnejšie zjednotení s Bohom. Mnohí sa pýtate, prečo vaša námaha nemá niekedy zmysel. Preto, lebo nie ste zjednotení s Bohom a s jeho láskou. Aby ste naozaj mohli milovať, musíte byť pevne zjednotení s Bohom, lebo on je samá láska. Milujem vás! Deti, prosím, aby ste si prečítali nejakú stať zo Svätého písma a dlhšie nad ňou premýšľali. Modlite sa, veľa sa modlite.


08.07.1995 - prostredníctvom Martina - Dobrá Voda

Moje milované deti!
     Prosím pokoj, deti moje, pokoj a nič iné, než pokoj. Deti, proste o pokoj, ktorý vám tento svet nemôže dať. Ten pokoj, pokoj v duši. Ako môžete chcieť mať úplnú radosť z pokoja, keď dostatočne nie ste spojení s Bohom? Moje Nepoškvrnené Srdce vám ho chce darovať. I Ježiš, ale musíte nám to dovoliť. Bez Boha nemôžete nič dosiahnuť, i keby ste robili čokoľvek, ani sa modliť. Milujem vás!
     Deti, vás som si vybrala, pretože vo vašich rodinách je sila prijímať Boha a jeho pokoj. Preto prosím, venujte sa tomu úplne. Nový deň vždy vítajte so mnou a s Bohom spoločnou modlitbou. Cez deň sa venujte všetkému, čo je potrebné pre spásu duše. Večer sa poďakujte spoločnou modlitbou Bohu. Nezabúdajte na svätú omšu, ktorá je tak veľmi pre vás potrebná. V nej získate silu pre pokoj.


09.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes večer vás chcem upozorniť, že satan v týchto dňoch pracuje z celej sily. On je mocný, preto si pred ním dávajte pozor. Preto vás ešte raz prosím, modlite sa a snažte sa o skutky pokánia. Úplne sa zblížte s mojím Nepoškvrneným Srdcom, aby nemal "Zlý" moc. Modlite sa, modlite sa, prosím vás. Moja radosť je dnes s vami úplná. Milujem vás a dúfam, že sa prídete potešiť s mojím stretnutím. Žehnám vám pokoj do vašich domovov.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


11.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám chce vaša Matka povedať, že nie je spokojná s vašimi modlitbami, lebo nevychádzajú z vašich sŕdc. Modlite sa, modlite sa, prosím, a hlavne za vašu farnosť a aj za Dobrú Vodu. Hoci o tom nerada hovorím, zlý satan odtrhol časť Božieho plánu. Preto sa modlite, aby ho nezobral celý. Vaše modlitby sú veľmi potrebné. Chcela by som, aby ste začali naozaj žiť podľa posolstiev, lebo budem nútená vám dávať menej posolstiev alebo žiadne. Viem, že ste moje milované deti a poslúchnete svoju Mamu.
     Ďakujem vám, že ste prišli.


13.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Prosím vás, deti moje, prestaňte s ohováraním, lebo to je najhoršie, čo medzi vami je a diabol toho využíva, aby sa vás zmocnil. On sa vás chce zmocniť a preto rozosieva medzi vami veľké zlo. Modlite sa, modlite sa, prosím, prosím. Hovoríte si, že máte milovať svojich blížnych, ale vôbec to tak u vás nie je. Ako teda potom môžete milovať Boha, Ježiša a jeho Srdce, ktoré bolo tak ukrutne prebodnuté? Milujem vás a chcem vás zachrániť. S Bohom deti moje a zostaňte v pokoji.


14.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Nie som spokojná, pretože u niektorých dážď prekazil stretnutie so mnou. Toto bola pre vás menšia skúška. Dúfam, že vás zajtra príde viac.


15.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Nech je pochválený Ježiš Kristus a nech je vami oslávený!
     Deti, som šťastná, že ste sa už začali modliť srdcom chválený ruženec (chválený - ak vo svojom srdci modlitbou chválime Boha), no ešte nebol dostatočne modlený srdcom. Radosť som mala na začiatku, ale už na konci vaša snaha upadla. Deti, chcela by som, aby ste všetci z tejto skupiny išli na Dobrú Vodu osláviť nášho Pána. Chcem cez vás uskutočniť Božie i svoje plány. Keďže bude nedeľa, chcela by som, aby bola celá zasvätená Pánovi. Chcela by som, aby ste vykonávali obete spojené s touto púťou a večer sa sem taktiež prišli modliť. Ruky, kto môžete, držte nad hlavou spolu s ružencom, aby celý deň bol spojený s obeťami venovanými môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, lebo obetí nikdy nie je dosť. Milujem vás! S Bohom moje kvietky.


18.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som veľmi, veľmi šťastná, že ste sem prišli. Môžem vám povedať, že s nedeľňajšími obetami som tak veľmi spokojná, že by som si želala túto obeť opakovať každú nedeľu. Satan v týchto chvíľach nemal žiadnu moc. Keďže som si vybrala vás, túto moju skupinu, chcela by som vám dať pokyny:
     1. Nech každý z vás osobitne celý deň chváli Boha za každodenné milosti - ráno, na obed a večer, za všetko sa mu poďakuje a nemá z ničoho strach, lebo Boh a ja budeme zvláštnym spôsobom s ním.
     2. Pokladám za nutnosť denne sa modliť tri ružence s najväčším spojením s mojím Nepoškvrneným Srdcom.
     3. I tu by som chcela pôst vždy v stredu a v piatok, a to o chlebe a vode. Deti, starší a chorí pôst nemusia dodržiavať. Kto by potreboval pomoc, môže pôst konať viac dní v týždni.
     4. Kto má nejaké ťažkosti, nech sa o ne podelí s celou skupinou, aby ste si navzájom pomohli.
     5. S nikým sa nehnevať a vždy sa milovať bratskou láskou, aby sa láska mohla šíriť ďalej.
     6. Zdržať sa pôžitkárskych vecí, televízie, sladkostí a najmä alkoholu a zbytočných vecí.
     Milujem vás a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.


19.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Dnes vás chcem upozorniť na lásku. Vaše srdce sa ozýva prázdnotou. Deti, len vy môžete ovlažiť a uľaviť ranám vášho Pána svojou silnou láskou. Deti, dnes som taká šťastná. Deti, láska, ktorá je tak potrebná, vaše srdce natoľko nezaplavuje. Dnes vám chcem darovať svoje Srdce, ktoré vám chce byť príkladom. Ono žije úplne pre Boha. Každý z vás by mal chcieť, aby láska rozochvela všetky kútiky srdca. Pozrite, dnes vám prinášam moje Srdce, ktoré je plné pokory, čistoty a lásky. Úplne sa zamerajte na Pána, svojho Boha, lebo žijete v uponáhľanom svete a vy sa nestačíte spamätať a využiť každý okamih, ktorý vám dal Pán.


21.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a bez nútenia prišli. Nech vaša modlitba otvára brány Ježišovho Srdca. Vaše srdce je chrámom, do ktorého nech má prístup len váš Pán. Deti, ako sa ranná ružička ovlažená rosou rozvíja do svojej krásy, nech sa aj vy - vaše srdce, rozvíja Pánovi každý nový deň, lebo Pán vás každodenne zvlažuje.
     Deti moje, včera som nemohla prísť, lebo satan robil ukrutné zlo na Dobrej Vode a podobne i tu, a preto som vás musela chrániť.
     Spýtal som sa Panny Márie, či by sa tomu nedalo nejako zabrániť. Ona povedala: Áno, modlite sa, modlite sa, modlite sa, a o nič iného sa nestarajte a chráňte si srdce pred pýchou, hriechom a neláskou. Tak isto som pozorovala i vaše srdcia a z toho dôvodu sa už budem zjavovať menej, a to vždy dva alebo tri razy v týždni - v stredu, vo štvrtok a v nedeľu. Ak to bude potrebné, prídem častejšie. Vaše srdcia mi dovoľujú častejšie prísť po prvom piatku, po vašej spovedi, lebo vtedy sú čistejšie. Som šťastná a som spokojná s vašim pôstom. Milujem vás. Ďakujem. S Bohom moji milovaní.


22.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som taká šťastná, že ste sem prišli. Veď dnes som svoje deti nemohla nechať osamote, keď prišli. Ani Pán domu nemôže nechať hostí osamote, keď ich pozval. Aj ja som si vás sem dnes pozvala. Som Pani všetkých vašich rodín, ak mi to s úprimnosťou srdca dovolíte. Pán a ja vám chceme dať prisľúbenie, že ak sa budete modliť, veľa modliť, potom prídu mnohé obrátenia a mnohé uzdravenia. Ale záleží to len a len od vás. Mnohí budú o vás rozprávať - prečo sa sem chodíte modliť? Vy sa modlite i za tých, čo o vás budú takto hovoriť a budú rozprávať či sa môžem zjavovať tak často, a prečo v dome?! Ja chodím do každého domu, hoci to mnohí nevedia. Chodíte sem, lebo ja vás sem pozývam a odovzdávam vás môjmu Synovi. Milujem vás. Som vaša Matka a veľmi mi na vás záleží. Som šťastná, milujem vás.


30.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som tak šťastná, že ste sem prišli a prijali volanie môjho Nepoškvrneného Srdca. Dnes by som sa chcela spýtať na vašu lásku. Deti, položte si každý z vás otázku, či naozaj chcete prísť do neba? Či naozaj milujete Pána? Či mu môžete povedať s úprimnosťou srdca svoje naozaj úprimné - áno. Ak naozaj áno, potom treba zotrvať v tejto láske. Ak zotrváte v láske, budete ju šíriť ďalej, budete odmenení a ja budem pri vás. Kto má lásku, nepotrebuje okrem Boha nič iné. Milujem vás a som veľmi šťastná.


31.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé a milované deti!
     Som šťastná, že som sa mohla opäť stretnúť s vami. Chcela by som vám pripomenúť hĺbku spovede, aby som vás pripravila na nasledujúci mesiac. Želám si, aby na svätú spoveď prišlo čo najviac ľudí. Chcem vás pripraviť na dva veľké dni. Preto je potrebná čistota vašich sŕdc. Náš Pán Ježiš Kristus si to tak veľmi želá, aby sa mohol stretnúť s vami vo vašich srdciach. Chcem vám pripomenúť i silu svätej omše, aby vás prichádzalo i večer sem i do kostola viac po celý mesiac. Chcem, aby sa toto posolstvo rozšírilo do celej dediny. Som rada, že tieto dve obce môžem riadiť ja - vaša Matka. Milujem vás.