Nedeľné sv. omše

03.09.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, už viackrát, mnohokrát a mnoho ráz som vás prosila, aby ste žili moje posolstvá. Deti, žiadam, prosím, aby ste sa neskrývali ale začnite bojovať. Pod týmto slovom bojovať nemyslím, aby ste sa navzájom bili, ale aby ste začali bojovať proti satanovi. Preto potrebujete prostriedky, ktoré vám môžem dať iba ja. Tým prostriedkom je môj svätý ruženec. Modlite sa za pokoj vo vašich srdciach, v rodinách, medzi susedmi, v štátoch a na celom svete. Preto, deti, neskrývajte sa, pretože sa priblížila vaša hodina - váš čas boja.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


06.09.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli, že ste zanechali svoje pozemské starosti a že ste zanechali všetko, aby sme sa spolu modlili. Za toto všetko dostávate kytice milostí a mnohí o tom neviete. Vy chcete, deti, aby sa o vás druhí starali, druhí rozhodovali a chcete byť oslobodení od všetkých starostí. No nie ste spokojné s konaním druhých. Ale neviete to, že práve od každého jedného z vás záleží spokojnosť pre vás všetkých. Prosím, začnite meniť seba, a pomáhajte meniť srdcia ľudí vôkol vás. Povedzte: brat môj, sestra moja, som pri tebe a chcem ti pomôcť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.09.1998 - prostredníctvom Lucie - prvá nedeľa

Lucia dala Panne Márii otázku:
     Panna Mária, uveria ľudia, že sa tu zjavuješ?
     Panna Mária odpovedala:
     Mňa sem poslal Pán Boh. Určil mi úlohu, aby som vás utvrdila vo všetkom čo máte zverené a napísané vo Svätom písme. Chce, aby som vám znovu ukázala cieľ, za ktorým sa máte ponáhľať. Pán Boh chce vašu zmenu života, vaše obrátenie sa. Chce vás zachrániť pre večný život, ktorý vám už v nebi pripravil. A preto sa k vám každý deň skláňa skrze svoje slová. Svoje slová vám podáva cez svoju služobnicu. Ja som jeho služobnica. Opakujem vám od neho všetko, na čo ste zabudli a čo vám chýba, lebo to je Otcova vôľa. Ja som sa vedela vždy podriadiť Otcovej vôli a teda preto som v túto dobu medzi vami. Dieťa, ľudia sa boja situácie, ktorá je tu vytvorená z dôvodu mojej prítomnosti v tejto farnosti. Pán Boh už na vás dopustil veľa skúšok, ešte aj dopustí, lebo iba cez ne zistí, či ste ochotní kvôli nemu bojovať. Nikdy sa v tomto boji nevzdajte, nech je to v akejkoľvek veci. Buďte odvážné a silné. Tak, ako keď maličké semienko zasejete do zeme a trpezlivo čakáte, kým v zemi vyklíči, vyrastie a prinesie úrodu, tak trpezlivo očakávajte deň v ktorý aj ostatní ľudia uveria, že prichádzam aj do tejto farnosti. Ten deň príde a budete mať z neho nesmiernu radosť. Je však veľmi potrebné, aby ste týmto ľuďom pomohli svojimi modlitbami k tomu, aby dokázali a vedeli prijať skutočnosť, že som tu. Deti, buďte trpezlivé. Pán Boh učiní, že všetci ľudia uveria lebo je to v jeho plánoch a tie nemôže nikto prekaziť. Pán Boh robí to, čo chce On a nie čo chcú ľudia.


10.09.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     Moje deti, prichádzam sem preto, aby som na vás vyliala milosti. Milosti rozsievam do vašich sŕdc a na vás deti. Deti, zabudli ste na všetko, čo som vás naučila. Deti, modlite sa, ale zabudli ste na modlitbu srdca. Vaše srdcia sú plné problémov, problémov a starostí, preto všetko vložte do môjho srdca. Zabudli ste milovať zabudli ste na modlitbu, zabudli ste na Ježiša vo Sviatosti Oltárnej. Deti, vaše srdcia potrebujem mať čisté, aby som mohla uskutočňovať Božie plány.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.09.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     nebojte sa žiadneho meča bolesti, žiadneho kríža, pretože po každej bolesti vykvitne kvet radosti. Po každej bolesti príde radosť.


17.09.1998 - prostredníctvom Lucie

Veľmi som z vášho konania zarmútená.
     Deti, dnešný deň vám chcem znovu pripomenúť toto: Deti moje, som veľmi smutná. Každý deň sem prichádzam a hovorím vám, ako sa máte správať, ako máte pomáhať všetkým ľuďom, s ktorými žijete a stretávate sa, ako si máte zariadiť svoj život. Opakujem vám všetko, čo vám bolo už raz povedané ústami môjho Syna. Je to iba ozvena toho všetkého. Sú to slová, ktoré vám boli dávno, dávno povedané, ktoré by ste už mali veľmi dobre poznať a zachovávať ich. Pre vás sú to však slová nové, lebo ste na ne úplne, ale úplne zabudli. Zabudli ste na ne, lebo ste dovolili, aby vás svet oslepil. Nebeský Otec je však veľmi dobrotivý, milosrdný a láskavý. Vo svojej nekonečnej láske voči vám všetkým a voči všetkým ľuďom na celom svete ma sem poslal. Poveril ma, aby som vám znovu a znovu všetko zopakovala. Lebo, deti, Nebeský Otec nechce, aby ste kvôli svojej ľahostajnosti po svojej smrti išli do večného pekelného ohňa. On chce, aby ste po svojej smrti išli priamo do neba a preto vám vo svojich slovách dáva čas, čas na vaše obrátenie sa. Ja vám jeho všetky slová znovu z neba prinášam. Vy si ich vypočujete, ale vôbec sa nad nimi nezamýšľate. Vaše srdcia sa voči nim stavajú veľmi, veľmi zatvrdilo. Preto vám hovorím: Neodmietajte od Nebeského Otca čas, čas, v ktorý vám poskytuje veľkú nádej na vaše obrátenie sa. Prijmite ho, deti. Veľmi smutná som aj z tohto: Chodíte na svätú spoveď a na sväté prijímanie, mnohí však, keď idete na sväté prijímanie, tak si vôbec neuvedomujete, koho to z rúk kňaza prijímate. Sväté prijímanie považujete ako jednu z častí svätej omše, ktorá je pravidelná a nesmie v nej chýbať. Veľmi som z vášho konania zarmútená a preto vám chcem povedať: Vždy keď budete pristupovať k svätému prijímaniu uvedomte si, že z rúk kňaza prijímate Ježiša Krista. Prv však než ho prijmete, tak si povedzte:
     Ježišu Kriste, idem si po teba. Vstúp do môjho čistého srdca. Prijímam ťa s láskou a s radosťou ako svojho hosťa, ale zároveň aj ako svojho Pána. Prebývaj vo mne stále a vždy keď budem náchylný k hriechu, nedovoľ aby som do neho upadol. Ochráň ma od neho. Daj mi silu, aby som sa voči nemu vždy dokázal vzoprieť a pevne stáť. Ježišu Kriste, Ty si ma riaď a vždy mi povedz čo mám konať a čomu sa mám vyhýbať.


17.09.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Nesmierne vás milujem a nesmiernym milosrdenstvom vás objímam. Milujte svojich blížnych, milujte Ježiša, milujte Boha, dietky. Chcem vás povzbudiť a zároveň pripraviť; povzbudiť k láske voči blížnym, k láske voči Bohu a pripraviť v pevnej sile ísť proti satanovi. No to sa dá len s čistým srdcom a modlitbou.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.09.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje deti,
     prišla som i dnes medzi vás, aby som vás povzbudila znovu a znovu, už po mnohí krát k modlitbe. Chcem vás však upozorniť, že mnohí ľudia budú poukazovať, že vás stále nabádam iba na modlitbu. Naučte sa prijímať názory i ostatných ľudí. Nebuďte na nich nahnevaní za ich rozmýšľanie. Snažte sa ich pochopiť a prijať takých akí sú. Deti, ja do tejto farnosti neprichádzam z vôle mojej, ale z vôle Najvyššieho. Ja som iba prostrednica medzi Nebeským Otcom a človekom. Vždy vám poviem len to, čo mi povie Nebeský Otec a čo chce, aby ste i vy vedeli. Dnes mi povedal, aby som vám zverila tieto slová o modlitbe: Dietky moje, vaše srdcia sú rozbúrené, ako keď sa voda z dôvodu silného vetra rozbúri na mori. Vaše srdcia sú rozbúrené preto, lebo sa túto dobu nachádzate vo veľkom ruchu tohto sveta. Vaše srdcia potrebujú pokoj. Pre vaše srdcia je teraz najpotrebnejší a najdôležitejší pokoj. Pokoj Boží ten dosiahnete len prostredníctvom modlitby, ktorú sa budete modliť dôstojne, s láskou, pokorou i s radosťou, teda prostredníctvom modlitby srdca. Deti, tak ako Nebeský Otec s láskou darúva zemi dážď potrebný a plný výživy aby ju napojilo a podporilo vo vzraste a vydávaní plodov potrebných pre vašu obživu, tak vy s láskou darujte svojim srdciam pokoj, ktorý dosiahnete iba vďaka modlitbe. Deti, vaše srdcia až dychtia po pokoji. Umožnite im ho dosiahnuť. A preto teda modlite sa, modlite sa, modlite sa. Modlitbu si vložte medzi svoje denné povinnosti, ktoré musíte pravidelne urobiť. Ani jeden deň nech vaše srdcia a duše nezostanú bez modlitby. Nikdy svoju dennú modlitbu nevynechajte.


24.09.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Moja nekonečná láska sa rozlieva na vás všetkých. Nekonečná láska vás miluje. Ani jeden z vás nie je schopný pochopiť moju nekonečnú lásku, ani jeden z vás. Vy ju nemôžete pochopiť, lebo je to láska od Boha a ona sa nedokáže hnevať. Vy si myslíte, že keď zhrešíte, že vás nemilujem. Ale mýlite sa. Keď ľutuješ svoj hriech z úprimného srdca, vtedy sa znova vraciaš k mojej nekonečnej láske. Deti, nezabúdajte, že som všade s vami, keď je vám najhoršie, a keď sa cítite dobre som pri vás a nikdy vás neopustím. Stojím pri vás a chránim vašu lásku v srdci.
     Milujem vás a ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.