Nedeľné sv. omše

02.02.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     S nesmiernou láskou vás pozdravujem a každého jedného z vás objímam svojou láskou. Som nesmierne šťastná, že mnohí sa dokážete modliť srdcom. A teraz, deti moje, by som vás chcela pozvať na modlitbu lásky. Modlitbou lásky sa úplne priblížite k Bohu Otcovi. Prichádzajte a nenechajte čakať lásku, ktorou vás Boh nesmierne miluje. Moje drahé deti, nesmierne vás milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.02.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Som šťastná z akejkoľvek vašej snahy o polepšenie vášho života, o ktorú sa snažíte, nech je akokoľvek veľká. Chcem vás dnes pozvať, aby ste sa spoločne modlili vo svojich rodinách. Modlite sa spoločne či chorí alebo zdraví, dospelí a deti, tí, ktorí majú slabú alebo silnú vieru i tí, ktorí sa modliť nevedia. Jednoducho volám všetkých. Uvidíte, deti moje, že táto spoločná modlitba vyrieši všetky problémy, ktoré máte v rodinách. Ak sa budete spoločne modliť, budete zjednotení vo vašich rodinách.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.


10.02.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Ďakujem vám za vašu lásku. Ďakujem za vaše modlitby, ktorými mi pomáhate zachraňovať svet. Ďakujem za vašu radosť a úsmev. Ja vás milujem všetkých bez rozdielu. Viem, že vaše starosti a problémy, ktoré máte, sú častokrát veľké a neznesiteľné. Ale viem aj to, že cez ne sa približujete k Bohu. Nesmierne som šťastná, že sa dokážete radovať. Veď mne, deti, nezáleží na vašom zovňajšku či kráse ale na vašom duchovnom rozkvete. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.02.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Dnes by som vás chcela vyzvať, aby v každom srdci a duši zavládla láska. Prajem si, aby sa vaša láska podobala mojej. Nech je v každom z vás predovšetkým Boh a nech má Boh miesto v každom srdci. Deti, nezabúdajte na svojho Otca, nezabúdajte sa mu otvoriť. Položte k mojim nohám svoje starosti a ja ich s láskou predložím Bohu Otcovi. Deti, staráte sa a znepokojujete pre mnohé veci. Iba Boh vás naplní pravou láskou a pokojom. Pokojom, ktorý každý bude cítiť vo svojom vnútri a ktorý si každý prinesie do svojho domu. Iba vtedy bude rodina pociťovať Boží pokoj. Nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste aj dnes počuli moje volanie.


24.02.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     Ďakujem, ďakujem Nebeskému Otcovi, že mi sem dovolil z jeho vôle prichádzať. Nie z mojej alebo z vašej vôle, ale z Božej vôle. Nezabúdajte, deti, že s každým mojim príchodom vám prinášam mnohé milosti. Moje milované deti, ďakujem vám. Deti, proste Ducha Svätého o silu a lásku, proste Ducha Svätého o dary. Proste a dostanete.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.