Nedeľné sv. omše

06.09.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     S veľkou radosťou v srdci prichádzam opäť k vám do tejto farnosti. Moje srdce je plné lásky, ktorú i dnes vám chcem dať. Deti, i vy sa úplne dajte Ježišovi. Ponorte sa do jeho nekonečnej lásky. Darujte mu samých seba a tak budete šíriteľmi lásky, pokoja a radosti. On vás naplní radosťou, ktorá vám bude posilou vo vašom živote. Šírte okolo seba radosť. Milujte svojich blížnych. Robte radosť jeden druhému. Pomáhajte si navzájom a tak budú vaše srdcia plné radosti. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


09.09.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Aj dnes som prišla, aby som vám povedala tieto slová lásky. Deti, tak veľmi sa spoliehate na seba, tak veľmi veríte sebe a potom všetko, čo robíte, sa končí neúspechom. Deti, volám vás, robte všetko s Ježišom. On stojí pri vás a chce, aby ste si ho všimli, aby ste si všimli jeho lásku. Ak budete všetko robiť s Ježišom, tak aj s ním zvíťazíte.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.09.2001 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Opäť z láskou v srdci, z vôle Nebeského Otca, prichádzam dnes k vám. Deti, Nebeský Otec bude sprevádzať vaše kroky, ak sa mu z láskou odovzdáte. Ráno, keď sa prebudíte, poďakujte Nebeskému Otcovi, že môžete vstať ku svojej každodennej práci. On s láskou a s pokojom vo vašich srdciach vás bude sprevádzať. Váš Boh a Pán vám dal veľký dar svojho jednorodeného Syna, ktorý za vás zomrel i vstal. On niesol ťažké bremeno kríža z lásky k vám. Deti, dôverujte môjmu Synovi Ježišovi Kristovi. Deti, robte všetko s Ježišom a tak z vašej vykonanej práce budete mať radosť. Deti, ak vaša práca bude akokoľvek ťažká, nezabudnite sa večer poďakovať Nebeskému Otcovi za jeho pomoc. A tak vaše telá a srdcia si budú líhať s pokojom a láskou.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


20.09.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes vás chcem pozvať na modlitbu. Deti, otvorte vaše srdcia pre modlitbu. Nech vaša modlitba je úprimná a čistá. Keď vaša modlitba bude úprimná a čistá, tak z tejto modlitby budete naplnení pokojom a láskou. Veď modlitba je rozhovor s vašim Nebeským Otcom. Deti, keď vaše srdcia budú čisté, tak aj z vašej modlitby budete mať radosť.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


27.09.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, i dnes otvorte vaše srdcia pre Nebeského Otca. Zmierte sa s vašim Nebeským Otcom, on na vás čaká s otvorenou náručou. Deti, vykonajte si sviatosť zmierenia a Nebeský Otec vás odmení mnohými milosťami. Keď prijmete do vašich sŕdc môjho Syna a vášho Pána, tak ho poproste, aby on zmenil váš život, aby ste boli naplnené dobrotou a láskou. Milujte svojich bratov a sestry. Deti, necíťte k nim nenávisť ale buďte k nim láskavé. Viďtev každom jednom Ježiša. Buďte mu úplne odovzdané. Dajte sa Ježišovi. Veď on vás vždy povedie po ceste spásy.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.