Nedeľné sv. omše

03.02.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     dnes vás volám ku každodennej modlitbe. Modlite sa každý deň aj napriek prekážkam. Modlite sa s otvoreným a radostným srdcom a Boh vás naplní pokojom, po ktorom prahne celý svet.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.02.2002 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti,
     i dnes som sem prišla, aby som vás povzbudila. Deti, doba v ktorej sa nachádzate je veľmi ťažká. Vy sa nachádzate v jej strede, kde ste obklopení zlom a nenávisťou. I napriek tomu všetkému vás prosím, aby ste sa modlili. Modlite sa aj za svojich blížnych. Keď sa stretnete so svojim blížnym, ktorý vás urazil, nezabudnite sa na neho pozerať očami lásky. Nech láska prenikne vaše srdce a dušu. Modlite sa, aby ste s láskou dokázali odpustiť každému blížnemu.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.


14.02.2002 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, v tomto pôstnom období vám chcem povedať toto: Deti, zamýšľajte sa viac nad utrpením Pána Ježiša. Čítajte si zo Svätého písma a rozjímajte nad ním. Deti, uvedomte si, že Pán Ježiš netrpel nadarmo. On za vás položil svoj život, aby ste si nezúfali ale aby ste mali nádej - nádej na život večný. Preto vás prosím, nájdite si čas na čítanie Svätého písma. Deti, vo Svätom písme nájdete všetky odpovede na vaše otázky. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.02.2002 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, i dnes som sem prišla, aby som vám priniesla pokoj od môjho Syna Ježiša. Naučte sa viac dôverovať Ježišovi. Odovzdajte mu vaše srdce a celú svoju bytosť. Nebojte sa, keď ste hladné, utrápené a nemáte viac síl bojovať, nezúfajte si, ale úplne sa vložte do Ježišovho Srdca.
     Ďakujem vám, že ste i dnes počuli moje volanie.


28.02.2002 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Deti, zamýšľate sa viac nad utrpením Pána Ježiša. Zamyslite sa, či chcete svoj život prežiť s Ježišom alebo s diablom. Naučte sa viac prichádzať k Sviatosti Oltárnej. Naučte sa, deti, prijímať Ježiša do svojho srdca. Naučte sa s Ježišom prežiť každý okamih svojho života.
     Ďakujem vám, že ste i dnes počuli moje volanie.