Nedeľné sv. omše

15.09.2005 - prostredníctvom Simony - sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Moje drahé deti!
     Dnes vás žehná moje Srdce. Žehnám vás. Dnes vám chcem dať, deti, moje Srdce plné bolesti. Moja bolesť je spojená s ranami môjho Syna, s jeho presvätou krvou. Vnárajte svoju slabosť do našej bolesti, lebo skrze bolesť vám príde milosť. Neustále sa spájajte s presvätými ranami môjho Syna a vo všetkom neustále hľadajte Otcovu vôľu. Požehnanie vám prinášam od môjho Syna. Buďte zjednotení s mojim Srdcom plným lásky. Žehnám vás, deti. Skrze bolesť príde milosť.
     Veľmi vás milujem a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.