Nedeľné sv. omše

15.12.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti !
     Prichádza čas milosti, kedy sa Ježiš narodí vo vašich srdciach. Preto poďte k Nemu, zanechajte hriech a jeho otroctvá, ktorým ste sa doposiaľ klaňali a pokloňte sa s čistým srdcom pravému Bohu, pravému svetlu, ktoré prišlo na tento svet. Keď príde radostný deň a uvidíte môjho Syna v náručí, modlitbou otvorte svoje srdcia, aby som vám ho mohla darovať. Iba v ňom ostanete v láske a budete schopné dávať lásku. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.