Nedeľné sv. omše

15.01.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam so želaním, aby ste v modlitbe nazreli do svojho vnútra a počúvali Boží hlas vo svojom svedomí. V ňom vám Boh dá spoznať pravdu o sebe a bude vás viesť po ceste dobra, pravdy a lásky. Nie ste samé, deti moje, Boh je vám tak veľmi blízko.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.