Nedeľné sv. omše

15.04.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mojim dnešným želaním je, aby ste otvorili svoje srdcia radosti, ktorú vám prináša môj zmŕtvychvstalý Syn. Dovoľte, nech sa vaše srdcia zapália touto radosťou. Nech horia ako pochodeň šíriac radosť z toho, že život smrťou nekončí, ale pokračuje v Ježišovi, ktorý je život sám. Deti, ste stvorené pre život a vďaka Ježišovi budete žiť navždy. Modlite sa spolu so mnou za dar živej viery pre všetky srdcia, nech sa skrze živú vieru zapália radosťou, že Ježiš žije a je s vami. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.