Nedeľné sv. omše

15.05.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prihováram sa vám s materinskou trpezlivosťou ľúbiac vás celým srdcom. Modlitbou lásky túžim zapáliť každé srdce na zemi, aby ste skrze tento vzácny dar zakúsili, že živý Pán je vám blízko. Želám si, aby vaša modlitba bola pre vás skutočným stretnutím sa s Ježišom, ktorý vás uzdravuje a premieňa na kresťanov lásky, ktorí sú plní Ducha Svätého a zdobí ich krása duše a milujúce srdce a ktorí v božom svetle vedia správne rozlíšiť dobro od zla. Chcem byť pre vás matkou, ktorá vás starostlivo stráži a chráni dar modlitby vo vašich srdciach, aby ste neprestajne horeli a skrze osobnú skúsenosť pozývali k modlitbe tých, ktorí ešte nezakúsili jej nádherné ovocie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.