Nedeľné sv. omše

15.01.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Z hĺbky svojho materinského srdca si želám, aby ste sa viac modlili k Duchu Svätému. Otvorte mu svoje srdcia, aby vás zapálil svojim ohňom, ktorý roznieti vo vašich rodinách a farnostiach spoločnú modlitbu. Pozvite ho a On vás prežiari svojou prítomnosťou, ktorá vás posilní v kráčaní po ceste svätého života. Ako vaša milujúca matka, matka modlitby, sa budem modliť s vami. Duch Svätý vás uzdraví a očistí od všetkého, čo nie je čisté a sväté. Posilní vás konať dobro z hĺbky srdca. V ňom budete mať silu žehnať a modliť sa za tých, čo vám spôsobujú príkoria. V Jeho láske dokážete nielen odpustiť, ale sa aj zmieriť so svojimi nepriateľmi a opäť žiť v priateľstve a láske ako deti jedného Otca, ktorý je na Nebesiach. Deti, vykročte na novú cestu, cestu radosti v Duchu Svätom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.