Nedeľné sv. omše

15.10.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Modlím sa za vás, prosiac Nebeského Otca, aby sa Jeho vôľa v živote každého z vás celá vyplnila. Proste spolu so mnou: "Otče, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Ostaňte jednoduché vo svojich srdciach, aby vás diabol nemohol oklamať. Chránim vás svojim materinským požehnaním a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.