Nedeľné sv. omše

15.05.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Želaním môjho najčistejšieho Srdca je, aby ste sa aj naďalej vo svojich rodinách modlili svätý ruženec, aby ste prijali všetky milosti z mojich rúk, ktoré potrebujete v tejto dobe klamstva a nepokoja. Tie rodiny, v ktorých horí čistá láska ku mne, vašej presvätej Matke, Duch Svätý ich zatôni, prikryje svojou mocnou ochranou a pravé svetlo im chýbať nebude. Ostaňte v pravej viere Trojjediného Boha. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca, ktoré sú tajomne zjednotené v Duchu Svätom.