Nedeľné sv. omše

15.02.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Zjednotené so mnou majte pred svojim duchovným zrakom svätý kríž nášho Spasiteľa a čerpajte z neho silu vo vašich utrpeniach. Kristus Pán, môj Syn Ježiš, je jediný a pravý Boh a okrem Neho iného boha niet. Iba v Ňom je spása. Pamätajte na to, deti a zotrvajte v pravej viere najmä vtedy, keď vám budú nanucovať iné falošné učenie, v ktorom môjho Syna rúhavým spôsobom zavrhnú. Ostaňte skryté v našich spojených Srdciach. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.