Nedeľné sv. omše

15.09.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Svätým krstom ste sa stali Božími deťmi. Ste chrámom Najsvätejšej Trojice. Preto žite v posväcujúcej milosti, aby ste žili sväto, ako sa na Božie deti patrí. Modlitbou a ohlasovaním pravdy bojujte proti klamstvám tohto sveta. Zvlášť teraz, keď sa hriech nemravnosti a Sodomy, ktorý je v Božích očiach ohavnosť, šíri celým svetom. Božie deti a moje deti sú povolané ku svätosti. Vaše mysle a srdcia nech premýšľajú a rozjímajú o svätých veciach. Potešte naše spojené Srdcia a žite životom modlitby, pokánia a sebazapierania. Naše presväté Srdcia sú vaším útočiskom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.