Nedeľné sv. omše

Dechtice

Dedinka 18 km vzdialená od Trnavy – z jednej strany neprívetivá atómová elektráreň Jaslovské Bohunice, z druhej strany čarokrásne údolie lemované Malými Karpatmi. Nad dedinou neďaleko malého kostolíka, ktorý je vzácnou a jedinečnou architektonickou pamiatkou na Slovensku, vyčnieva vŕšok porastaný mladými borovicami, ktoré vysadili ešte žijúci obyvatelia Dechtíc. Lesík volajú Boričky. Keď prejdete cestičkou medzi vinicami a vstúpite do lesa, za vami sa zatvorí pohľad na malebnú dedinu a pred vami sa zazelená trávnatý chodníček lemovaný šípkovými kríkmi, ktoré na jar vytvárajú ružami zakvitnutú alej tiahnucu sa až na vrchol kopca. Tieto bielo-ružové ruže, ktoré sa na jeseň menia na červené šípky pripomínajúce zrnká ruženca, spolu s mladými borovicami vytvárajú klenbu chodby prírodného chrámu, po okrajoch ktorej sú reliéfy zobrazujúce utrpenie Ježiša Krista. Keď vstanete z pokľaknutia pri poslednom zastavení krížovej cesty, privíta vás fascinujúci pohľad na prekrásny kríž, na ktorom je telo Ježiša Krista vytvorené naozaj veľkým majstrom. Kríž postavili v roku 1950 obyvatelia Dechtíc z vďaky za Božiu pomoc počas vojny. A práve pri kríži sa zjavuje Tá, ktorá sa predstavila ako blahoslavená Panna Mária – KRÁĽOVNÁ POMOCI. Tento kopec, ako prezradila Matka Božia deťom, jej pripomínal krížovú cestu jej Syna. A kostolík, ktorý sme spomínali – Betlehem.
     Keby ste prešli na druhú stranu kopca, ocitli by ste sa pri studničke, ktorej vodu požehnala Panna Mária. Od studničky smerom k dedine je už len krátka vzdialenosť na trávou zarastaný vŕšok – zvaný Svatodušnic. Na jeho vrchu je socha Pána Ježiša uložená v presklenej skrinke s nápisom – POKOJ. Jednoduchosť tohto stánku a kríža vytvoreného z dvoch konárov naprieč zviazaných špagátom niekoľko metrov od neho, a dokonalá krása výhľadu do doliny, akoby dotvárali skromnosť a krásu Kráľovnej Pomoci, ktorá si práve vrch Svatodušnic vybrala za druhé miesto zjavení.